Věděli jste, že na většině žen, které si prošly domácím násilím vůbec nic nepoznáte? Mluvím teď nejen o ženách, které odešly, ale i o těch, které ještě neodešly, a přesto byste neřekli, že jim je v místě, které by mělo být bezpečným útočištěm, ubližováno. Jak to vím?...